Podziękowania dla fundatorów nagród gry miejskiej „Zagadkowy Szczepin”

Serdeczne podziękowania dla Narodowego Forum Muzyki, Kina Nowe Horyzonty, Parku Trampolin JumpWorld oraz Wrocławskiego Teatru Lalek za wsparcie organizowanej w ramach Miesiąca Rodziny przez Filię nr 2 gry terenowej „Zagadkowy Szczepin”. Ufundowane nagrody trafiły już do zwycięskich rodzin.