Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka” zaprasza do udziału w projekcie „Dziecko jest najważniejsze”.

W ramach projektu zapraszamy do udziału w szkoleniu:

„Zauważ, porozmawiaj, reaguj”.

W programie szkolenia m.in.:

  • promocja programu Chronimy Dzieci oraz konsultacje dotyczące wdrażania w placówkach standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem;
  • krzywdzenie dziecka – pojęcie oraz formy krzywdzenia;
  • aspekty prawne;
  • czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka;
  • obraz dziecka krzywdzonego;
  • ujawnianie przemocy;
  • warunki kontaktu z dzieckiem krzywdzonym;
  • rola rodzica;
  • przygotowanie do rozmowy interwencyjnej.

Formy pracy: wykład, pogadanka, ćwiczenia, studium przypadku, praca w grupach zadaniowych.

Cel szkolenia: nabycie umiejętności prawidłowego interweniowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka

Dla kogo: pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, wolontariuszy i dla wszystkich, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą.

Kiedy: 26 listopada (sobota) godz. 9.00-18.00 (w tym 13.00-14.00 przerwa obiadowa).

Miejsce: Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka” pl. Św. Macieja 5 sala 3-5. Podczas szkolenia zapewniamy drobny poczęstunek oraz herbatę i kawę.

Zapisy: do dnia 22.11.2016r. (środa) do godziny 12.00 lub do wyczerpania 15 miejsc poprzez wypełnienie formularza na stronie:
https://goo.gl/forms/PnbvEty7xtO5AWFP2

Szkolenie jest bezpłatne.

Zapraszamy do udziału.
Pozdrawiam
Arkadiusz Kłos
Koordynator projektu

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.