Stowarzyszenie Pomocy “ISKIERKA” poszukuje psychologa w wymiarze 20 godz. tygodniowo, praca z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami:

Zadaniem psychologa będzie:

– diagnozowanie potrzeb podopiecznych
– indywidualna praca z dziećmi i młodzieżą (interwencja,wsparcie, terapia)
– praca z rodzicami wychowanków, prowadzenie konsultacji i grup edukacyjnych, terapeutycznych, grup wsparcia dla rodziców
– prowadzenie grup psychoedukacyjnych, profilaktycznych w oparciu o własne programy
– wsparcie podczas organizacji warsztatów, zdarzeń, atrakcji feryjnych i wakacyjnych
– prowadzenie odpowiedniej dokumentacji

Poszukujemy osób, które mają:

– ukończone studia na kierunku Psychologia;
– doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami;
– umiejętność pracy w zespole;
– dyspozycyjnych, kreatywnych, otwartych.

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) można przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: iskierka.wroc@gmail.com do dnia 21.09.2017r.

Informujemy, że będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: “Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV oraz liście motywacyjnym do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).”