W zeszłym roku w ramach naszej działalności udzieliliśmy wsparcia i pomocy dla:
– 294 dzieci i młodzieży oraz rodzin w ramach projektu Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży;
– 60 dzieci i młodzieży oraz rodzin w ramach projektu Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Nowy Dwór i Mały Książę;
– 84 osoby skorzystało ze wsparcia w Punkcie Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „ISKIERKA”;
– 44 dzieci skorzystało z wypoczynku letniego w Wiśle;
– 80 dzieci i młodzieży skorzystało z działań w ramach projektu „Zwiększanie poziomu wiedzy szkolnej oraz specjalistyczne dzieci i młodzieży romskiej oraz udział w integracyjnych zajęciach rozwijających umiejętności i zainteresowania”.

Stowarzyszenie w 2017 roku objęło wspólnymi działaniami pomocą ponad 1000 osób w różnym wieku.

Współpracowaliśmy z Bankiem Żywności, dzięki któremu rozdysponowaliśmy ponad 2500 kg żywności dla dzieci i rodzin.

Dokładne informacje o naszej działalności znajdują się w rocznym sprawozdaniu merytorycznym.

Pozwól nam dalej się rozwijać i realizować projekty.
Przekaż nam swój 1% podatku dochodowego.
To nic nie kosztuje a nam pozwala na realizację naszych celów statutowych.
Link do dedykowanego rozliczenia PIT