Ewelina Niewiadowska

Aktorka, pedagog, choreograf, instruktorka i reżyserka teatralna. Jest absolwentką Policealnego Studium Aktorskiego przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Państwowego Pomaturalnego Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Ciechanowie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Grała na scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, współpracowała z Wrocławskim Teatrem Lalek, Teatrem Arka we Wrocławiu oraz Teatrem na Ostrowie we Wrocławiu.