Hubert Giezek

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika, profilaktyk i socjoterapeuta, realizator programów profilaktycznych: “Debata”, “Stop Substancjom Psychoaktywnym” „Spójrz inaczej” z wieloletnim doświadczeniem zawodnym. Hobby: sport, aktywne spędzanie czasu wolnego, kino oraz podróże.