Katarzyna Radzińska

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu (specjalność: kliniczna, rehabilitacji), obecnie kończy 4 rok pięcioletniego kursu “Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin” (Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku). Ukończyła studia podyplomowe “Polski Język Migowy” na Uniwersytecie Warszawskim oraz podstawowy i zaawansowany kurs dogoterapii. “Dogoterapeuta w Programach i Interwencjach z Udziałem Psów” (Perro- Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego). Wolny czas spędza na zabawach z psami lub w dolnośląskich górach.