Małgorzata Gałosz

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji, socjoterapeuta. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami w kryzysie. Autorka i realizatorka wielu projektów o charakterze pomocowym, edukacyjnym, profilaktycznym i terapeutycznym.
Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy i prawa socjalnego o specjalizacji Organizacja Pomocy Społecznej. Wiceprezes Stowarzyszenia
Chętnie angażuje się w przedsięwzięcia o charakterze pomocowym, Działanie i praca to jej pasja. Kocha zwierzęta, lubi podróżować i aktywnie spędzać wolny czas.