Marian Totuszyński

Absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku Terapia Zajęciowa oraz Pedagogika specjalna – Resocjalizacja. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego oraz jako społeczny kurator sądowy dla nieletnich. Inicjator i wieloletni realizator projektów na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Realizator programów profilaktycznych: “Debata”, „Noe“, “Stop Substancjom Psychoaktywnym”. Zainteresowania: sport, praca z dziećmi i młodzieżą , edukacja nieformalna, animacja czasu wolnego.