Mariusz Korgól

Absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku psychologia społeczna w edukacji oraz edukacja artystyczna – współczesne sztuki wizualizacji. Koordynuje działania związane z promocją Centrum i Stowarzyszenia oraz z współpracą z wolontariuszami. Będąc wierny swoim zainteresowaniom i pasji od kilku lat współorganizuje przeglądy teatralne dla wychowanków. W wolnym czasie podróżuje, chodzi po górach, uprawia sporty oraz ogląda dobre filmy.