Monika Cwynar

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku pedagogika oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu na kierunku psychologia. Posiada uprawnienia do prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji. W swojej pracy zawodowej prowadziła także programy profilaktyczne o charakterze wczesnej profilaktyki uzależnień w szkołach i szkolenia z zakresu wczesnego rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka. Posiada certyfikat do prowadzenia szkoleń dotyczących problematyki krzywdzenia dzieci w ramach programu FDDS Chronimy Dzieci.
W chwilach wolnych spędza aktywnie czas, uprawia narciarstwo, jeździ na rowerze, podróżuje.