Teresa Pasińska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku geologia, ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz z zakresu zarządzania pomocą społeczną, posiada także kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą, socjoterapii oraz realizacji programów profilaktyki i promocji zdrowia. Ukończyła Szkołę Pomagania Rodzinie, liczne kursy i szkolenia z zakresu pracy pedagogicznej oraz funkcjonowania NGO. Jest pedagogiem z 25-letnim doświadczeniem w pracy środowiskowej, współzałożycielką Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA“, od 1999 r. pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia. Jest aktywnym członkiem komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miejski Wrocławia i jego jednostki. Prywatnie żona i matka dwójki dorosłych dzieci oraz babcia dwóch wspaniałych wnuczek. W wolnym czasie lubi czytać, podróżować, podziwiać piękno przyrody, spędzać czas z wnuczkami. Jest optymistką i lubi marzyć.