Grupy problemowe

Grupy problemowe , w zależności od potrzeb, powadzą specjaliści: psycholog, pedagog, terapeuta, specjalista profilaktyki uzależnień. Są to grupy zwiększające umiejętności pracy zespołowej, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, uświadamiające o zagrożeniach współczesnego świata oraz wskazujące na możliwe sposoby radzenia sobie z nimi.

W pracy grupowej wykorzystywane są różnorodne techniki terapeutyczne m. in. rozmowy w kręgu, zajęcia relaksacyjne, ruchowe, terapia zabawą, praca z metaforą i rysunkiem, bajki terapeutyczne .

kiedy?

popołudniami, raz w tygodniu, około 1,5 godziny

gdzie?

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA”

 • Filia nr 1 ul. Kołłątaja 26 a, tel.71/343-92-00
 • Filia nr 2 ul. Legnickiej 30, tel. 71/355-92-90
 • Filia nr 3 pl. Św. Macieja 5a i b, tel.71/372-10-99
 • Filia nr 4 ul. Rogowskiej 54 a, tel.71/357-91-28
 • Filia nr 5 ul. Kościuszki 169/2 i 3, tel.71/342-57-57

dla kogo?

dzieci i młodzież ucząca się od 6 do 18 roku życia
w zależności od potrzeb grupy prowadzone są przez psychologa, pedagoga, terapeutę
Zajęcia odbywają się w grupach wiekowych:

 • dla dzieci młodszych (kl. I-III)
 • dla dzieci starszych (IV- VI)
 • dla dzieci starszych i młodzieży (klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne)

co oferujemy?

 • zajęcia zespołowe i grupowe mające na celu stymulowanie rozwoju poznawczego przez zabawę, współpracę i kreatywne pomysły
 • zajęcia grupowe mające na celu wzbogacenie umiejętności planowania, świadomość posiadanych kompetencji w dziedzinie rozwoju zawodowego
 • zajęcia grupowe mające na celu rozwijanie kompetencji społecznych między innymi: aktywne słuchanie, czekanie na swoją kolej, współpraca, wypowiadanie własnego zdania, odkrywanie i nazywanie własnych mocnych stron, dyskusje, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, nauka nazywania i wyrażania emocji
 • zajęcia mające na celu wsparcie w procesie dojrzewania w oparciu o znajomość swoich emocji, zmian w ciele, budowanie relacji partnerskich, profilaktyka zdrowia psychoseksualnego
 • zajęcia profilaktyczne, mające na celu przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży, unikanie zagrożeń płynących z rozwoju cywilizacyjnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia