Koło redakcyjne

Wychowankowie Centrum co miesiąc tworzą własną gazetkę „TO i OWO”, będącą swoistą kroniką działań podejmowanych w Centrum. Młodzi redaktorzy poszukują również własnych tematów, z którymi zapoznają czytelników pisząc samodzielnie artykuły. W ramach gazetki redagowane są też stałe kąciki, takie jak: „Rusz głową”, „Co słychać”, „Ciekawostki”, „Na wesoło” . Uczestnicy zajęć mają szansę na rozwijanie swoich umiejętności pisarskich i pasji dziennikarskich, pisania sprawozdań i recenzji, utrwalanie zasad pisowni i interpunkcji, rozwijanie umiejętności korzystania z programów Office.

kiedy?

praca w zespole – 4 godziny w tygodniu

gdzie?

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA”

 • Filia nr 1 ul. Kołłątaja 26 a, tel.71/343-92-00
 • Filia nr 2 ul. Legnickiej 30, tel. 71/355-92-90
 • Filia nr 3 pl. Św. Macieja 5a i b, tel.71/372-10-99
 •  Filia nr 4 ul. Rogowskiej 54 a, tel.71/357-91-28
 • Filia nr 5 ul. Kościuszki 169/2 i 3, tel.71/342-57-57

dla kogo?

dzieci i młodzież w wieku 6 -18 lat uczestnicząca zajęciach Centrum, zainteresowana redagowaniem gazetki i poznawaniem tajników pracy dziennikarskiej.

co oferujemy?

 • pracę w zespole redakcyjnym i wspólne redagowanie miesięcznika Centrum „TO I OWO”
 • możliwość pisania tekstów dotyczących działalności placówek Centrum
 • możliwość zaprezentowania własnej twórczości, indywidualnego wyboru tematyki i formy zamieszczanych tekstów
 • nauka posługiwania się różnymi formami wypowiedzi pisemnej np. sprawozdanie, opowiadanie, wywiad, recenzja itp.
 • ćwiczenia utrwalające znajomość zasad ortografii oraz poprawnej interpunkcji
 • poznawanie oraz utrwalanie znajomości obsługi podstawowych programów komputerowych
 • ćwiczenia rozwijające kreatywne myślenie, wrażliwość oraz postrzeganie świata
 • nabywanie umiejętności poszukiwania ciekawych tematów redakcyjnych