Poradnictwo i praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania wychowanków oraz ich rodzin, w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Poradnictwo socjalne, jest świadczone nieodpłatnie rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Poradnictwo socjalne obejmuje również udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.  Poradnictwo socjalne obejmuje także szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną

kiedy?

codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem socjalnym

gdzie?

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA”

  • Filia Nr 1, ul. Kołłątaja 26 a, Tel. 71 323-92-00
  • Filia Nr 2, ul. Legnicka 30, Tel. 71 355-92-90
  • Filia Nr 3, pl. Św. Macieja 5a, Tel. 71 372-10-99
  • Filia Nr 4, ul. Rogowska 54a, Tel. 71 357-91-28
  • Filia Nr 5, ul. Kościuszki 169/2, Tel. 71 342-57-57

dla kogo?

poradnictwo socjalne udzielane jest rodzinom naszych podopiecznych znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

co oferujemy?

  • różne formy pomocy, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i potrzebami podopiecznych
  • pomoc w sporządzaniu pism, załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach
  • pomoc rzeczową (w tym żywnościową) dla naszych podopiecznych i ich rodzin
  • wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, życiowych i rodzinnych\
  • organizowanie systemu pomocy dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej