Nazwa projektu:

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Nowy Dwór i Mały Książę 2018

Opis projektu:

Opis projektu:
Nazwa projektu:
Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Nowy Dwór i Mały Książę, realizowany w ramach zadania:
Organizacja i realizacja programu edukacyjno – rekreacyjnego pn. „Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży”

Opis projektu:
Głównym celem zadania jest realizacja programu edukacyjno-rekreacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie i realizowanie różnych form zajęć edukacyjno-aktywizujących, takich jak:
– wsparcie w zakresie podnoszenia wiedzy i umiejętności szkolnych, które przyczynią się do zainteresowania nauką przedmiotów humanistycznych i ścisłych;
– rozwijanie zdolności i talentów poprzez udział w warsztatach plastycznych, tanecznych, które umożliwią rozwój dzieci i młodzieży na każdym etapie rozwoju zarówno manualnie jak i ruchowo;
– realizacja programu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i ryzykownych zachowań;
– zajęcia rekreacyjno – turystyczne w tym uczestnictwo w różnych formach działalności rekreacyjnej i sportowej (wycieczki, spacery, wyjścia, zawody itp.), pozwalające na poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży;
– zajęcia sprzyjające kształtowaniu właściwych postaw, zachowań zdrowotnych i społecznych, których celem jest przybliżenie dzieciom i młodzieży zasad życia w zmieniającym się społeczeństwie;
– działania wspierające rozwój umiejętności interpersonalnych, które pozwolą dzieciom i młodzieży na nabywanie między innymi takich umiejętności jak: komunikowanie się z innymi, praca zespołowa, zachowania asertywne;
– udział w życiu kulturalnym i kształtowanie potrzeb psychofizycznych, poprzez udział dzieci i młodzieży w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, muzycznych oraz w uroczystościach i imprezach środowiskowych;
– organizacji zajęć podczas ferii zimowych i wakacji, które przyczynią się do poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz rozwiną zdolności i talenty wychowanków;
– współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi dzieci oraz instytucjami je wspierającymi (szkołami, pracownikami socjalnymi, parafiami, radami osiedli, klubami seniora itp.), która ma na celu poprawę jakości realizowanych działań;
– integracji środowiska lokalnego oraz współpracy z instytucjami i organizacjami lokalnymi, zajmującymi się działaniami na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin, które pozwolą na wypracowanie wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej;
– organizacji posiłku/podwieczorku – co najmniej raz dziennie.

Nabór do Centrów odbywa się w sposób ciągły (przez cały rok), a zajęcia są bezpłatne.

W ramach zadania funkcjonują dwa Centra:
Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Nowy Dwór”
Wrocław, ul. Rogowska 116a, tel. kom. 784 750 210
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00, w dni wolne od nauki szkolnej od 10.00-15.00
Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Mały Książę”
Wrocław, ul. Kraszewskiego 26, tel. kom. 531 527 240
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00, w dni wolne od nauki szkolnej od 10.00-15.00
Zapisy do Centrów odbywają się bezpośrednio u wychowawcy lub pod w/w numerami telefonów.

Termin realizacji:
02.01.2018-31.12.2018

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Gminy Wrocław

Harmonogram pracy specjalistów:
Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Nowy Dwór”
Zajęcia plastyczne – czwartek w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia muzyczne – poniedziałki w godz. od 14.00 do 15.30

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Mały Książę”
Zajęcia plastyczne – wtorek w godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia muzyczne – poniedziałki w godz. od 16.30 do 18.00

Harmonogram pracy specjalistów od 1.05.2018r.:
Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Nowy Dwór”
Zajęcia plastyczne – środa w godz. od 14.00 do 17.00 co dwa tygodnie
Zajęcia muzyczne – poniedziałki w godz. od 14.00 do 17.00 co dwa tygodnie

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Mały Książę”
Zajęcia plastyczne – środa w godz. od 14.00 do 17.00 co dwa tygodnie
Zajęcia muzyczne – poniedziałki w godz. od 14.00 do 17.00 co dwa tygodnie
Uwaga!

W dniach 12-16.03.2018 Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży “Nowy Dwór” będzie nieczynne.