Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna polega na usprawnieniu funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania. Celem terapii logopedycznej jest: usprawnienie motoryki narządów mowy, korygowanie wad wymowy, poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej, rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego oraz wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.

kiedy?

od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych

gdzie?

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA”

 • Filia nr 1 ul. Kołłątaja 26 a, tel.71/343-92-00
 • Filia nr 2 ul. Legnickiej 30, tel. 71/355-92-90
 • Filia nr 3 pl. Św. Macieja 5a i b, tel.71/372-10-99
 • Filia nr 4 ul. Rogowskiej 54 a, tel.71/357-91-28
 •  Filia nr 5 ul. Kościuszki 169/2 i 3, tel.71/342-57-57

dla kogo?

dla dzieci:

 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • wadami i zniekształceniami mowy
 • niepłynnością mówienia
 • mających trudności w czytaniu, pisaniu

Co oferujemy:

 • diagnozę logopedyczną, która obejmuje: wywiad z rodzicem/opiekunem, badanie sprawności narządów artykulacyjnych, rozumienia mowy, badanie mowy pod względem sprawności artykulacyjnych, orientacyjne badanie słuchu fonemowego i fonetycznego oraz lateralizacji
 • terapię zaburzeń mowy i komunikacji
 • terapię wad wymowy, która prowadzona jest w oparciu o indywidualnie konstruowany program korekcyjny.