Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Terapia stanowi swoistą interwencję wychowawczą, zmierzającą do spowodowania określonych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych skutków.

kiedy?

1-2 razy w tygodniu, ok. 30-45 minut

gdzie?

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA”

 • Filia nr 1 ul. Kołłątaja 26 a, tel.71/343-92-00
 • Filia nr 2 ul. Legnickiej 30, tel. 71/355-92-90
 • Filia nr 3 pl. Św. Macieja 5a i b, tel.71/372-10-99
 •  Filia nr 4 ul. Rogowskiej 54 a, tel.71/357-91-28
 • Filia nr 5 ul. Kościuszki 169/2 i 3, tel.71/342-57-57

dla kogo?

dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych od 6 do 16 roku życia

 • mających kłopoty z czytaniem, pisaniem, zapamiętywaniem, ortografią
 • nielubiących się uczyć
 • mających kłopoty z koncentracją uwagi
 • cierpiących na nadpobudliwość psychoruchową

co oferujemy?

 • sporządzanie diagnoz z zakresu terapii pedagogicznej
 • przygotowanie indywidualnego programu korekcyjnego
 • systematyczne prowadzenie zajęć w oparciu o ciekawe pomoce dydaktyczne
 • niwelowanie niepowodzeń edukacyjnych poprze różne techniki terapeutyczne
 • oddziaływania psychodydaktyczne ( specjalne metody dydaktyczne np. metoda sylabowa w nauce czytania)
 • oddziaływania ogólnorozwojowe – wzbogacanie dziecka w zainteresowania, wiedzę o świecie
 • budowanie wiary we własne siły i umiejętności