Zajęcia muzyczne

Zajęcia muzyczne mają na celu artystyczny rozwój podopiecznych poprzez muzykę, śpiew i aktywną zabawę z elementami rytmiki. Uczą prawidłowego intonowania dźwięków oraz kształtują słuch dzieci i rozwijają ich zdolności muzyczne. Dostarczają dzieciom rozrywki i dobrej zabawy.

Podopieczni biorą udział w licznych występach artystycznych podczas przeglądów, festiwali, festynów. Prezentują swoje umiejętności wokalne i instrumentalne podczas wspólnych uroczystości w placówkach oraz spotkań w środowisku lokalnym.

kiedy?

raz w tygodniu 1 – 1,5 godzin dziennie, w godzinach popołudniowych

gdzie?

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA”

 • Filia nr 1 ul. Kołłątaja 26 a, tel.71/343-92-00
 • Filia nr 2 ul. Legnickiej 30, tel. 71/355-92-90
 • Filia nr 3 pl. Św. Macieja 5a i b, tel.71/372-10-99
 • Filia nr 4 ul. Rogowskiej 54 a, tel.71/357-91-28
 • Filia nr 5 ul. Kościuszki 169/2 i 3, tel.71/342-57-57

dla kogo?

dzieci i młodzież w wieku 6 -18 lat uczestnicząca zajęciach Centrum, zainteresowana aktywnością muzyczną

co oferujemy?

 • naukę śpiewu, gry na instrumentach muzycznych (gitara, keyboard, dzwonki, instrumenty perkusyjne)
 • wspólne muzykowanie
 • naukę piosenek o różnorodnej tematyce
 • gry i zabawy rytmiczne
 • relaksację
 • udział w licznych występach artystycznych podczas przeglądów, festiwali, festynów.