Zajęcia plastyczne

Zajęcia odbywają się w grupach, jednak z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. Praca w grupie sprzyja rozwojowi wyobraźni, wzajemnemu inspirowaniu się, “burzy pomysłów”, która wprowadza element zabawy. Formy zajęć dostosowane są do możliwości, talentu i umiejętności każdego z podopiecznych.
Zapewniamy dzieciom przyjazną, twórczą atmosferę. Warsztaty są realizowane w oparciu o autorski program przygotowywany przez instruktora prowadzącego zajęcia. Uczestnicy zajęć biorą udział w konkursach plastycznych lokalnych oraz ogólnopolskich i zdobywają w nich wyróżnienia , nagrody

kiedy?

od poniedziałku do piątku 1,5 – 2 godzin dziennie, w godzinach popołudniowych

gdzie?

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA”

 • Filia nr 1 ul. Kołłątaja 26 a, tel.71/343-92-00
 • Filia nr 2 ul. Legnickiej 30, tel. 71/355-92-90
 • Filia nr 3 pl. Św. Macieja 5a i b, tel.71/372-10-99
 • Filia nr 4 ul. Rogowskiej 54 a, tel.71/357-91-28
 • Filia nr 5 ul. Kościuszki 169/2 i 3, tel.71/342-57-57
 • Nowy Dwór ul. Rogowska 116A , tel. 784 750 210
 • Mały Książę ul. Kraszewskiego 26, tel. 531 527 240

dla kogo?

dzieci i młodzież w wieku 6 -18 lat uczestnicząca zajęciach Centrum, zainteresowana aktywnością plastyczną i rozwojem swojego talentu

co oferujemy?

 • kształcenie umiejętności manualnych, wrażliwości na barwy, formy, jak i poczucie estetyk
 • poznawanie różnych technik plastycznych np. akwarele, akryle, kredki, pastele, wyklejanki, wydzieranki, collage, lepienie z gliny oraz z masy solnej
 • zdobywanie umiejętności wyrażania własnych emocji w procesie twórczym
 • rozwijanie cech osobowości przydatnych w życiu społecznym
 • poprawę sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • podnoszenie samooceny uczestników
 • zajęcia w atmosferze akceptacji i poczucia bezpieczeństwa
 • doświadczanie naturalnej radości tworzenia