5. 11 obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego. Święto to zostało ustanowione z inicjatywy Międzynarodowego Związku Romów i organizacji “Kali Sara” w 2009 roku. Warto w tym dniu pamiętać, że język romski  jako jeden z niewielu na świecie nie ma swojej pisanej formy, a historia i tradycja przekazywane są ustnie. Jest to również doskonała okazja do refleksji na temat tolerancji i poszanowania różnorodności kulturowej.