Nasz zespół

Współpracujemy z najlepszymi specjalistami

Teresa Pasińska

Teresa Pasińska

Prezeska Stowarzyszenia, Dyrektorka Centrum

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku geologia, ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz z zakresu zarządzania pomocą społeczną, posiada także kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą, socjoterapii oraz realizacji programów profilaktyki i promocji zdrowia. Ukończyła Szkołę Pomagania Rodzinie, liczne kursy i szkolenia z zakresu pracy pedagogicznej oraz funkcjonowania NGO. Jest pedagogiem z 25-letnim doświadczeniem w pracy środowiskowej, współzałożycielką Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA“, od 1999 r. pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia. Jest aktywnym członkiem komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miejski Wrocławia i jego jednostki. Prywatnie żona i matka dwójki dorosłych dzieci oraz babcia dwóch wspaniałych wnuczek. W wolnym czasie lubi czytać, podróżować, podziwiać piękno przyrody, spędzać czas z wnuczkami. Jest optymistką i lubi marzyć.

Małgorzata Gałosz

Małgorzata Gałosz

Wiceprezeska Stowarzyszenia, Zastępczyni Dyrektorki Centrum

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji, socjoterapeuta. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami w kryzysie. Autorka i realizatorka wielu projektów o charakterze pomocowym, edukacyjnym, profilaktycznym i terapeutycznym.
Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy i prawa socjalnego o specjalizacji Organizacja Pomocy Społecznej. Wiceprezes Stowarzyszenia
Chętnie angażuje się w przedsięwzięcia o charakterze pomocowym, Działanie i praca to jej pasja. Kocha zwierzęta, lubi podróżować i aktywnie spędzać wolny czas.

Ida Więcław

Ida Więcław

Wiceprezeska Stowarzyszenia. Asystentka organizacyjna Centrum

Absolwentka Technikum Mechaniczno – Elektrycznego. Posiada duże doświadczenie w koordynowaniu i zarządzaniu placówkami oraz zespołem pracowniczym. Współpracuje z Wrocławskim Bankiem Żywności oraz darczyńcami Stowarzyszenia. Lubi aktywny wypoczynek, zwierzęta oraz książki.

Aleksandra Berendt

Aleksandra Berendt

Wychowawca w Filii nr 5

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku Pedagogika specjalna – Resocjalizacja. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną w placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych, wsparcia dziennego oraz jako sądowy kurator społeczny dla nieletnich. Jej zainteresowania zawodowe związane są z pracą opartą na procesie grupowym. W Stowarzyszeniu zajmuje się także koordynacją pracy wolontariuszy. Poza tym zdecydowanie preferuje aktywne spędzanie czasu wolnego z rodziną.

Katarzyna Borek

Katarzyna Borek

Wychowawca w Filii nr 4

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na kierunku Resocjalizacja. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz jako sądowy kurator społeczny. Od dawna fascynuje ją praca z dziećmi oraz młodzieżą, już jako nastolatka wiedziała, że chce z nimi pracować. W wolnym czasie lubi przeczytać dobrą książkę lub oglądnąć dobry film. Uwielbia odkrywać nowe miejsca w których może odpocząć i zrelaksować się.

Klaudia Borkowska

Klaudia Borkowska

Instruktor koła redakcyjnego, Opiekun Gazetki "To i Owo"

Studentka pedagogiki opiekuńczej na Uniwersytecie Wrocławskim. Dotychczasowe doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam odbywając wolontariat w szkole specjalnej, placówce wsparcia dziennego, a także ośrodku opieki całkowitej. Z zamiłowania “mól książkowy”, smakosz kaw, a także wolontariusz Szlachetnej Paczki.

Aleksandra Buczyńska

Aleksandra Buczyńska

Wychowawca w Filii nr 2

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika oraz na kierunku psychologia. Kocha piłkę nożną, gotowanie i muzykę.

Agnieszka Cepińska

Agnieszka Cepińska

Instruktor plastyki

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku architektura krajobrazu.
Uwielbia ludzi, rośliny, muzykę i wszelkiego rodzaju prace manualne. Z zamiłowania florystka 🙂

Justyna Ciesielska

Justyna Ciesielska

Psycholog w Filii nr 3

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych na kierunku przygotowanie pedagogiczne na AHE w Łodzi. W trakcie czteroletniego szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała poprzez pracę w przedszkolu oraz szkole. Przez 6 lat była animatorką na oazach młodzieżowych. W wolnych chwilach tańczy salsę, jeździ na rowerze lub szyje na maszynie.

Ewelina Cieśla

Ewelina Cieśla

Główna Księgowa Stowarzyszenia

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ukończyła studia na kierunku Finanse i Bankowość w zakresie rachunkowości i auditingu. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Doradztwa Podatkowego i Zarządzania Podatkami. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Na co dzień szczęśliwa mama i żona. W wolnym czasie lubi z rodziną chodzić do teatru oraz do kina. W chwilach relaksu czyta dobre książki lub ogląda filmy.

Monika Cwynar

Monika Cwynar

Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku pedagogika oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu na kierunku psychologia. Posiada uprawnienia do prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji. W swojej pracy zawodowej prowadziła także programy profilaktyczne o charakterze wczesnej profilaktyki uzależnień w szkołach i szkolenia z zakresu wczesnego rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka. Posiada certyfikat do prowadzenia szkoleń dotyczących problematyki krzywdzenia dzieci w ramach programu FDDS Chronimy Dzieci.
W chwilach wolnych spędza aktywnie czas, uprawia narciarstwo, jeździ na rowerze, podróżuje.

Anna Delinger

Anna Delinger

Pracownik obsługi w Filii nr 3

Ukończyła kurs dla wychowawców kolonijnych. Na co dzień wspiera pracę wychowawców i specjalistów, a także opiekuje się dziećmi. Członek Stowarzyszenia.
W czasie wolnym lubi czytać książki, rozwiązywać krzyżówki oraz pomagać innym.

Hubert Giezek

Hubert Giezek

Wychowawca

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika, profilaktyk i socjoterapeuta, realizator programów profilaktycznych: “Debata”, “Stop Substancjom Psychoaktywnym” „Spójrz inaczej” z wieloletnim doświadczeniem zawodnym. Hobby: sport, aktywne spędzanie czasu wolnego, kino oraz podróże.

Joanna Kawalec

Joanna Kawalec

Wychowawca

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku geografia oraz studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii i resocjalizacji. Zainteresowania: muzyka, sztuka, literatura.

Agnieszka Klasińska

Agnieszka Klasińska

Wychowawca

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Pedagogika. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej oraz Studium Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci. Jest molem książkowym, uwielbia czytać wciągające opowieści. Lubi podróżować i dobrze zjeść 🙂

Arkadiusz Kłos

Arkadiusz Kłos

Asystent merytoryczny

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Andragogika. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Aktualnie uczestnik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej. W 2018 roku zakwalifikował się do udziału w programie dla menedżerów NGO (PROMENGO) realizowanego przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich i jest finansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Koordynator wielu projektów w Stowarzyszeniu. Członek Stowarzyszenia. W czasie wolnym zajmuje się działką, gotowaniem oraz czytaniem dobrej książki.

Anna Korgól

Anna Korgól

Terapeuta - prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku resocjalizacja, pedagog i socjoterapeuta z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Posiada certyfikat do prowadzenia szkoleń dotyczących problematyki krzywdzenia dzieci w ramach programu FDDS Chronimy Dzieci. W swojej pracy kieruje się hasłem “dziecko jest najważniejsze”. Od dzieci i młodzieży czerpie energie i pomysły do dalszej pracy, ale także dzięki nim pamięta, że czasem najprostsze rozwiązania są w zasięgu ręki. Koordynuje współpracę z wolontariuszami, w obszarze którego wspiera, doradza i motywuje ludzi chcących pomagać innym. Pasjonuje się także trenerstwem, dzieląc się swoim doświadczeniem z innymi profesjonalistami pracującymi z dziećmi i młodzieżą. W wolnym czasie zdobywa kolejne szczyty, rekreacyjnie biega i jeździ na rowerze oraz regularnie odwiedza kino.

Mariusz Korgól

Mariusz Korgól

Wychowawca w Filii nr 2, prowadzi zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku psychologia społeczna w edukacji oraz edukacja artystyczna – współczesne sztuki wizualizacji. Koordynuje działania związane z promocją Centrum i Stowarzyszenia oraz z współpracą z wolontariuszami. Będąc wierny swoim zainteresowaniom i pasji od kilku lat współorganizuje przeglądy teatralne dla wychowanków. W wolnym czasie podróżuje, chodzi po górach, uprawia sporty oraz ogląda dobre filmy.

Iwona Korpak

Iwona Korpak

Pedagog w Filii nr 3 i 5

Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika oraz na kierunku psychologia. Zainteresowania pozazawodowe: literatura, malarstwo, zwierzęta, aktywny wypoczynek.

Joanna Krzyżosiak

Joanna Krzyżosiak

Wychowawca w Filii nr 3

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Pedagogika ogólna, ze specjalnością poradnictwa rodzinnego i zawodowego. Od ponad dziesięciu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą na różnym etapie ich rozwoju i kształcenia. Po studiach, szlify w pracy z dziećmi zdobywała jako animatorka i wolontariuszka w Niemczech, Turcji oraz na Filipinach. Bardzo wiele w pracy z dziećmi zawdzięcza Związkowi Harcerstwa Polskiego gdzie jako instruktorka przez 6 lat prowadziła Gromadę Zuchową, dlatego pedagogika przygody jest jej bardzo bliska. Jej mottem w pracy jest myśl Aleksandrem Kamińskim: “Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (…)”.,dlatego ciągle podnosi swoje kwalifikacje jako wychowawca, pedagog i animator. Dodatkowo posiada uprawnienia pilota wycieczek, a także jest Przewodnikiem Miejskim po Wrocławiu. Wolne chwile spędza na spacerach z psem, nie tylko po wrocławskich uliczkach.

Olga Kunysz

Olga Kunysz

Instruktor plastyki

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na UMK w Toruniu i Liceum Plastycznego w Płocku. Od wielu lat prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży – kreatywne warsztaty plastyczne. Ukończyła Kurs Arteterapii metodą „KORART”. Jej pasją jest arteterapia oraz edukacja artystyczna dzieci i młodzieży. Stawia na rozwój zdolności manualnych i wrażliwość estetyczną dziecka. Każdym jej zajęciom towarzyszy indywidualne traktowanie uczestnika. Bliskie jest jej zdanie francuskiego pedagoga Célestina Freineta, który twierdził, że przez otwarte oczy dąży się do otwartego świata.

Dominika Lechowicz

Dominika Lechowicz

Wychowawca w Filii nr 3

Ukończyła studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, na kierunku Pedagogika Specjalna w specjalności Resocjalizacja. Członek Stowarzyszenia.
Jej zainteresowania to czytanie książek, wędkarstwo, grzybiarstwo a ponad wszystko praca z dziećmi.

Anna Leśniewska

Anna Leśniewska

Psycholog

Wiedzę teoretyczną zdobyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – kończąc studia magisterskie z zakresu psychologii oraz w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – uzyskując kwalifikacje psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz certyfikowany terapeuta EEG-biofeedback. Prowadzi diagnozę i psychoterapię osób na każdym poziomie rozwoju – dzieci, młodzieży i dorosłych – pozostając pod stałą superwizją Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Pracuje zarówno z osobami, które mierzą się z różnego rodzaju trudnościami, jak i z tymi, których do spotkań z psychoterapeutą motywuje chęć głębszego poznania siebie. W latach 2014 – 2015 członek Rady Programowej Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Monika Madejska

Monika Madejska

Pracownik socjalny w Filii nr 1, 2, 5

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego kierunek– Socjologia oraz Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu. Członek Stowarzyszenia.
Uwielbia górskie wycieczki, wielką radość sprawiają jej też podróże.

Zbigniew Michalski

Zbigniew Michalski

Konserwator

Absolwent Technikum Budowlanego. Wieloletni pracownik oraz złota rączka naszego Stowarzyszenia. Członek Stowarzyszenia. Pasjonuje się historią II wojny światowej, ekwipunkiem żołnierzy z tego okresu, kolekcjonuje stare zegary i militaria. W wolnym czasie czyta książki, uprawia działkę oraz opiekuje się swoim kotem.

Klaudia Mierzwińska

Klaudia Mierzwińska

Psycholog w Filii nr 1, 4

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Psychologia oraz Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS we Wrocławiu na kierunku Psychologia Transportu z elementami psychodiagnostyki. Dodatkowo ukończyła Studium Mediacji w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Logopeda, Specjalista Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji. W życiu codziennym przyświeca jej maksyma ” rób to, czego najbardziej się boisz” – tylko tak, jesteś w stanie poznać swoje prawdziwe Ja.

Ewelina Niewiadowska

Ewelina Niewiadowska

Wychowawca w Filii nr 5, instruktor teatralno–taneczny

Aktorka, pedagog, choreograf, instruktorka i reżyserka teatralna. Jest absolwentką Policealnego Studium Aktorskiego przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Państwowego Pomaturalnego Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Ciechanowie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Grała na scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, współpracowała z Wrocławskim Teatrem Lalek, Teatrem Arka we Wrocławiu oraz Teatrem na Ostrowie we Wrocławiu.

Marta Nuckowska

Marta Nuckowska

Logopeda w Filii nr 2 i 5

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Logopedia ze specjalnością nauczycielską. Obecnie studentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku Pedagogika, specjalność: Terapia specyficznych trudności w uczeniu się. Podczas pracy wykorzystuje elementy Metody Krakowskiej. W Stowarzyszeniu prowadzi terapię dzieci z dyslalią, dysleksją oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Małgorzata Opiła

Małgorzata Opiła

Psycholog w Filii nr 2

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Psycholog i psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji. Profesjonalne przygotowanie do pracy terapeutycznej zdobywa szkoląc się w 5-letnim Kursie Psychoterapii w nurcie systemowo-ericksonowskim we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
W pracy z pacjentem kieruje się standardami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Prywatnie miłośniczka podróży, gotowania i powieści kryminalnych.

Ewa Perłowska

Ewa Perłowska

Wychowawca w Filii nr 2

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, studentka przygotowania pedagogicznego na AHE w Łodzi oraz czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała między innymi podczas stażu w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed oraz pracy w Domu Dziecka. W wolnym czasie chętnie jeździ na rowerze, gotuje i zwiedza ciekawe miejsca.

Patrycja Prekwa

Patrycja Prekwa

Wychowawca w Filii nr 4

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Pedagogika- Resocjalizacja. Jej pasją jest gotowanie, pływanie oraz chodzenie po górach.

Beata Radzimińska

Beata Radzimińska

Pedagog w Filii nr 1, 2, 4

Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza. Pełni funkcję Sekretarza w Stowarzyszeniu. Jest osobą otwartą, komunikatywną z dużą dozą energii. Bardzo lubi przyrodę, zwierzęta i podróże. W czasie wolnym uprawia działkę, czyta książki i gotuje.

Katarzyna Radzińska

Katarzyna Radzińska

Psycholog w Filii nr 5

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu (specjalność: kliniczna, rehabilitacji), obecnie kończy 4 rok pięcioletniego kursu “Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin” (Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku). Ukończyła studia podyplomowe “Polski Język Migowy” na Uniwersytecie Warszawskim oraz podstawowy i zaawansowany kurs dogoterapii. “Dogoterapeuta w Programach i Interwencjach z Udziałem Psów” (Perro- Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego). Wolny czas spędza na zabawach z psami lub w dolnośląskich górach.

Agnieszka Smolnicka

Agnieszka Smolnicka

Pracownik socjalny w Filii Nr 3 i 4

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek: socjologia w zakresie służb socjalnych. Od ponad 10 lat udziela poradnictwa socjalnego i wsparcia dla rodziców podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy „ISKIERKA”. Prywatnie żona i mama 3 dzieci. Ciekawa ludzi i świata. Z zapałem uprawia ogródek, na czterech kółkach zwiedza bliższe i dalsze okolice. Amatorsko podpatruje świat przez obiektyw.

Justyna Stadniczenko

Justyna Stadniczenko

Terapeuta uzależnień

Z wykształcenia socjolog i certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Ukończyła trening antydyskryminacyjny, szkolenie z Dialogu Motywującego oraz Program Ograniczania Picia. Uczestniczy w Akademii Profilaktyki i Uzależnień Behawioralnych. Pracuje z osobami uzależnionymi od czynności oraz substancji psychoaktywnych. Fascynuje się kinem europejskim, kolażem i dogami argentyńskimi.

Anna Sudzińska

Anna Sudzińska

Pracownik obsługi w Filii 1 i 5

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie. Ukończyła kurs dla wychowawców kolonijnych oraz kierowników wycieczek szkolnych. Członek Stowarzyszenia.
Na co dzień lubi uprawiać działkę i gotować. W wolnym czasie rozwiązuje krzyżówki i czyta dużo książek.

Katarzyna Sułek

Katarzyna Sułek

Wychowawca w Filii nr 1

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku Pedagogika Specjalna w specjalności Resocjalizacja. ukończyła również Studium Aktorstwa. Pasjonatka wypraw górskich. Jej motto życiowe brzmi: „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”- Albert Einstein

Magdalena Szal

Magdalena Szal

Instruktor zajęć umuzykalniających, nauka gry na gitarze

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Filozofia. Ukończyła także Studia Podyplomowe w zakresie Socjoterapii, Kurs Arteterapii (metodą Korart), kurs kwalifikacyjny Trening Zastępowania Agresji oraz Studium Animacji Społecznej. W pracy z dziećmi używa metod aktywizujących, komunikacji otwartej, wykorzystuje zabawy ruchowe, tańce i działania plastyczne. Na co dzień lubi jazdę rowerem, zwiedzanie zakątków Dolnego Śląska, górskie wędrówki i szydełkowanie. Jest szczęśliwą żoną Radka.

Katarzyna Szczesiul

Katarzyna Szczesiul

Instruktor zajęć muzycznych

Studentka 2 roku Studium Musicalowego Capitol we Wrocławiu. Od małego zajmująca się muzyką i śpiewaniem. Muzykalna rodzina wspierała ją w jej rozwoju, czym teraz chce się dzielić z innymi. Brała udział w licznych występach, koncertach oraz festiwalach w całej Polsce. W okresie 2014-2017 uczyła się wokalu techniką MIX. Nie wyobraża sobie życia bez muzyki. Patrzy na muzykę nie tylko pod względem dźwięków, ale również emocji. Marzycielka. Otwarta na świat, kreatywna i ambitna. Ceni sobie poczucie humoru i miłą atmosferę. Uwielbia spędzać czas z dziećmi.

Marian Totuszyński

Marian Totuszyński

wychowawca w Filii nr 3

Absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku Terapia Zajęciowa oraz Pedagogika specjalna – Resocjalizacja. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego oraz jako społeczny kurator sądowy dla nieletnich. Inicjator i wieloletni realizator projektów na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Realizator programów profilaktycznych: “Debata”, „Noe“, “Stop Substancjom Psychoaktywnym”. Zainteresowania: sport, praca z dziećmi i młodzieżą , edukacja nieformalna, animacja czasu wolnego.

Maria Trzeciak

Maria Trzeciak

Intendentka

Absolwentka Technikum Chemicznego, ukończyła także kurs księgowości. Interesuje się literaturą, gotowaniem. Czas wolny lubi spędzać aktywnie. Kocha dzieci i zwierzęta. Członek Stowarzyszenia.

Wioletta Walichiewicz

Wioletta Walichiewicz

Wychowawca w Filii nr 3

Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalność pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej i pomoc w nauce. Należy do katolickiej wspólnoty modlitewno – ewangelizacyjnej, w której posługuje modlitwą wstawienniczą i współprowadzi kursy ewangelizacyjne. Członek Stowarzyszenia. Lubi czytać książki, chodzić po górach.

Sylwia Zajchowska

Sylwia Zajchowska

Wychowawca

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku pedagogika oraz Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na kierunku logopedia kliniczna.