Materiały wizerunkowe

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „ISKIERKA”

do pobrania

identyfikacja wizualna

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży

do pobrania

identyfikacja wizualna