Nasze projekty

Tutaj znajdziecie informacje na temat wszystkich realizowanych przez nas projektów

Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej ISKIERKA 2023

Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej ISKIERKA 2023

Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej “Iskierka” 2023

Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej “Iskierka” 2023

Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej “Iskierka” 2022

Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej “Iskierka” 2022

Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka” 2021-2022

Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka” 2021-2022

Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej “Iskierka” 2024

Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej “Iskierka” 2024

Miesiąc Rodziny 2020

Miesiąc Rodziny 2020

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży 2019 – 2021

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży 2019 – 2021

Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej „Iskierka” 2020

Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej „Iskierka” 2020

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży 2017-2019

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży 2017-2019

Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej „Iskierka” 2018-2019

Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej „Iskierka” 2018-2019

Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka” 2019-2020

Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka” 2019-2020

Wrocławski Wolontariusz IT 2019

Wrocławski Wolontariusz IT 2019

Wrocławski Wolontariusz IT 2018

Wrocławski Wolontariusz IT 2018

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Nowy Dwór i Mały Książę 2018

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Nowy Dwór i Mały Książę 2018

Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka” 2018

Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka” 2018

Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka” 2017

Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka” 2017

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Nowy Dwór i Mały Książę 2017

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Nowy Dwór i Mały Książę 2017

Zwiększenie poziomu wiedzy szkolnej dzieci i młodzieży romskiej oraz udział w integracyjnych zajęciach rozwijających umiejętności i zainteresowania 2017

Zwiększenie poziomu wiedzy szkolnej dzieci i młodzieży romskiej oraz udział w integracyjnych zajęciach rozwijających umiejętności i zainteresowania 2017

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy ISKIERKA

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy ISKIERKA

Pomoc rodzinom i wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych – poradnictwo rodzinne – Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej ISKIERKA

Pomoc rodzinom i wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych – poradnictwo rodzinne – Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej ISKIERKA

Organizacja i realizacja programu edukacyjno-rekreacyjnego Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży

Organizacja i realizacja programu edukacyjno-rekreacyjnego Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży

Projekt „Jak chronić dzieci przed krzywdzeniem” – edukacja dorosłych oraz wsparcie i pomoc dzieciom – ofiarom przemocy

Projekt „Jak chronić dzieci przed krzywdzeniem” – edukacja dorosłych oraz wsparcie i pomoc dzieciom – ofiarom przemocy

Dziecko jest najważniejsze

Dziecko jest najważniejsze

Program Integracji Społeczności Romskiej 2016

Program Integracji Społeczności Romskiej 2016