Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej ISKIERKA 2024

Opis projektu:

Odbiorcami zadania są osoby i rodziny w sytuacji kryzysowej, w szczególności ofiary przemocy domowej oraz rodziny z problemem uzależnień.

Zadanie polega na:

  1. Diagnozowaniu problemów i potrzeb życiowych osób i rodzin w sytuacji kryzysowej, w tym ofiar przemocy domowej, rodzin z problemem uzależnień;
  2. Udzielaniu dzieciom i osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej oraz znajdującym się sytuacjach kryzysowych specjalistycznej pomocy i wsparcia, w tym:
    • indywidualnego poradnictwa i wsparcia psychologicznego – w środy w godz. 9.00-13.00;
    • indywidualnego poradnictwa pedagogicznego – w poniedziałki w godz. 10.00-12.00
    • warsztaty dla dzieci z elementami socjoterapii – zapisy przez stronę internetową Stowarzyszenia
  3. Współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w celu zintegrowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozwiązywania problemów alkoholowych (np. Policją, MOPS-em, Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Termin realizacji zadania 2.01.2024r. do 31.12.2024r. (oprócz miesięcy wakacyjnych).
Program realizowany przy współpracy i z dofinansowaniem Gminy Wrocław.

Zapisy do poszczególnych specjalistów w godzinach pracy Punktu lub pod nr telefonu 530 451 623.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

www.wroclaw.pl
Umiejętności

Opublikowano w dniu

1 lutego 2024