Warsztaty Kompetencji Rodzicielskich

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”
Serdecznie zapraszamy na warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, którzy pragną budować coraz lepszy kontakt z dziećmi, wspierać je w rozwoju psychicznym i społecznym, pomagać w rozwiązywaniu problemów w relacjach z innymi ludźmi.

Warsztaty są częścią sprawdzonego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” promowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN.

Dzięki udziałowi w warsztatach:
● zwiększysz świadomości wpływu różnych postaw wychowawczych na rozwój dziecka
● nauczysz się konsekwentnego stawiania wymagań
● pogłębisz samoświadomość i refleksję na temat stosowanych metod wychowawczych
● w przyjemnej i bezpiecznej atmosferze nabędziesz nowe umiejętności wychowawcze

Tematyka warsztatów:
1. Spotkanie wstępne: Sprawy organizacyjne, integracja. “Co zrobić, by dziecko czuło się wysłuchane.”
2. Granice. Konieczność stawiania zakazów i nakazów w procesie wychowawczym. Zdrowe granice w relacjach z innymi. Rodzic asertywny.
3. Uczucia. Pojęcia i definicje. Właściwości uczuć. “Jak sobie z nimi radzić, jak je wykorzystywać.”
4. Uczucia. “Jak pomóc dziecku, by radziło sobie z trudnymi uczuciami.”
5. Zachęcanie do współpracy. “Jak sprawić, by dziecko robiło to, co chcę, by robiło.”
6. Karanie. Które kary uczą i wychowują, a które ranią i pozostawiają urazy emocjonalne. “Karać czy nie karać.”
7. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
8. Zachęcanie do samodzielności.
9. Pochwały. “Jak pochwały wpływają na zachowanie i obraz samego siebie.”
10. Role w rodzinie. Szkodliwy wpływ wpisania w rolę. “Jak pomóc dziecku uwolnić się od grania ról.” Podsumowanie.

Uwaga! Termin rozpoczęcia spotkań: 5 marca 2024r. (wtorek)
Zajęcia będą odbywać się we wtorki, w godzinach 17:00-20:00, przez dziesięć kolejnych tygodni w Stowarzyszeniu Pomocy „ISKIERKA” przy placu Św. Macieja 5 we Wrocławiu. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia warsztatu, pod warunkiem obecności na 80 % zajęć (tj. 8 spotkań, z czego nieobecności nie mogą następować po sobie). Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń oraz dodatkowe warunki (w tym Państwa motywacja do udziału w warsztatach). Jednym z warunków udziału w zajęciach jest wyrażenie zgody na upublicznianie wizerunku osoby biorącej udział w warsztatach, a także podpisanie Umowy szkoleniowej.

UWAGA! W JEDNEJ EDYCJI NIE MOŻE BRAĆ UDZIAŁU PARA PROWADZĄCA WSPÓLNE GOSPODARSTWO DOMOWE! A TAKŻE DZIECI MUSZĄ BYĆ POD OPIEKĄ OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W WARSZTATACH! DZIECKO NIE MOŻE PRZEBYWAĆ W PLACÓWCE OPIEKUŃCZEJ LUB INNYM MIEJSCU, GDZIE JEST SPRAWOWANA OPIEKA NAD NIM.

O zakwalifikowaniu na warsztaty zostaną Państwo poinformowani osobnym mailem.

Liczba miejsc ograniczona! Tylko 15 MIEJSC! Zapisy tylko przez formularz, nie prowadzimy zapisów telefonicznie oraz mailowo.

LINK DO ZAPISÓW

Dopuszczamy możliwość prowadzenia zajęć on-line w przypadku utrzymania reżimu sanitarnego. Aby zakwalifikować się do udziału w zajęciach on-line należy mieć: stały dostęp do internetu, komputer stacjonarny/laptop z mikrofonem i kamerką. Ze względu na prezentowane treści nie można korzystać z telefonu/smartphona. Do zajęć online wykorzystywana jest platforma MEETs.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu: „Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej ISKIERKA” współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

www.wroclaw.pl