Warsztaty kompetencji rodzicielskich “ABC trudnych zachowań. Jak reagować, zapobiegać i wspierać dziecko?”

Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z uczuciami oraz jak radzić sobie z własnymi emocjami?

Jak wprowadzać domowe zasady i egzekwować je?

Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka i zapobiegać im?

Jak zachęcać dziecko do współpracy?

Czym można zastąpić kary?

Jak chwalić dziecko i wzmacniać jego poczucie własnej wartości?

Serdecznie zapraszamy na warsztaty kompetencji rodzicielskich, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat komunikacji z dzieckiem, wspierania jego rozwoju emocjonalnego oraz radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Warsztaty prowadzone będą w oparciu o założenia psychologii behawioralnej oraz uzupełnione zostaną o treści zaczerpnięte z nurtu Porozumienia bez Przemocy oraz Self-reg.

Grupa liczy do 10 osób. W przypadku zebrania mniejszej liczby chętnych, zastrzegamy możliwość zmiany terminu rozpoczęcia zajęć lub odwołania grupy.

Warsztaty kierujemy przede wszystkim do rodziców dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, rodzice dzieci starszych również skorzystają. Możliwy jest również udział nauczycieli, wychowawców i pedagogów.

Program składa się z 10 spotkań, z których każde składa się z 3 godzin. Planowane rozpoczęcie warsztatów: 1.02.2024r. (czwartek)

Spotkania odbywać się będą w czwartki, w godzinach 17.00-20.00, przy ul. Kraszewskiego 26 we Wrocławiu

Uwaga!

Warsztaty są bezpłatne, ale pod warunkiem ich ukończenia. Rezygnacja w trakcie będzie skutkowała koniecznością wniesienia opłaty za Warsztaty w wysokości 500,00zł w terminie 7 dni od daty rezygnacji. Prosimy o przemyślany zapis.

LINK DO ZAPISU

Tematyka warsztatów:

  1. Spotkanie organizacyjne, wprowadzenie teoretyczne (analiza zachowania, omówienie zasad rządzących zachowaniem, kar i nagród, przedstawienie techniki “scenariusz trudnego zachowania”)
  2. Model ABC, korzyści z trudnych zachowań
  3. Interwencje behawioralne oparte na analizie ABC
  4. Interwencje behawioralne oparte na analizie ABC
  5. Interwencje behawioralne oparte na analizie ABC
  6. Emocje rodzicielskie – jak je opanować? Modelowanie
  7. Pomoc dziecku w radzeniu sobie z własnymi emocjami w oparciu o Self-reg
  8. Skuteczna komunikacja z dzieckiem w oparciu o zasady Porozumienia bez Przemocy
  9. Tworzenie planu behawioralnego na problem nadużywania sprzętów elektronicznych
  10. Tworzenie planów behawioralnych na zgłaszane przez uczestników problemy, podsumowanie

Prowadząca:

Aleksandra Buczyńska – pedagog, psycholog, trener TUS. Od 7 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w ramach Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy ISKIERKA, gdzie realizuje grupowe i indywidualne zajęcia z dziećmi, prowadzi również  konsultacje psychologiczne w Punkcie Poradnictwa i Terapii Rodzinnej. Od kilku miesięcy pracuje dodatkowo w szkole specjalnej. Ukończyła studia podyplomowe “Edukacja i terapia dziecka ze spektrum autyzmu”.

O zakwalifikowaniu na warsztaty oraz kwestiach organizacyjnych zostaną Państwo poinformowani osobnym mailem.

Aby uzyskać zaświadczenie o odbyciu warsztatów, należy ukończyć minimum 80% zajęć tzn. możliwe są dwie nieobecności, ale nie mogą one następować po sobie.

Dopuszczamy możliwość prowadzenia zajęć on-line w przypadku utrzymania reżimu sanitarnego. Aby zakwalifikować się do udziału w zajęciach on-line należy mieć: stały dostęp do internetu, komputer stacjonarny/laptop z mikrofonem i kamerką. Ze względu na prezentowane treści nie można korzystać z telefonu/smartphona. Do zajęć online wykorzystywana jest platforma MEETs.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu: „Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej ISKIERKA” współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.