O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „ISKIERKA” (nazwa skrócona: Stowarzyszenie Pomocy „ISKIERKA”) jest organizacją non-profit mającą status organizacji pożytku publicznego. Od 1999 roku bezpłatnie pomagamy dzieciom, młodzieży i rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub wychowawczej.

 

Udzielamy specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, organizujemy dzieciom i młodzieży czas wolny, pomoc w nauce oraz wsparcie socjalne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalnemu wsparciu pomagamy zgłaszającym się do nas osobom rozwiązywać swoje problemy i zmieniać życie na lepsze.

Cel naszej pracy

Nadrzędnym celem naszych działań jest wczesna profilaktyka tj. zapobieganie niekorzystnym zjawiskom wykluczenia i niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży. Nasze cele realizujemy poprzez oddziaływania opiekuńcze, ogólnorozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne oraz wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i socjalno-bytowych.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „ISKIERKA” od 1999 roku realizuje wszechstronne i kompleksowe programy profilaktyczne, których celem jest oddziaływanie na fizyczne, psychiczne i emocjonalne skutki różnych aspektów wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży oraz kompleksowa pomoc rodzinie. Przez kilkanaście lat naszej działalności pomogliśmy bardzo wielu dzieciom i rodzinom. Ich odwaga i sukcesy są dla nas inspiracją do dalszej pracy.

Jak działamy

Stworzyliśmy sieć placówek o charakterze profilaktycznym, które działają jako Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży. Dzięki tym placówkom docieramy do społeczności lokalnych i konkretnych osób potrzebujących wsparcia. W 5 placówkach stacjonarnych realizujemy kompleksowy program profilaktyczno – wychowawczy oraz różnorodne warsztaty i zajęcia kształtujące i rozwijające umiejętności naszych podopiecznych. Oprócz zajęć ogólnorozwojowych organizujemy działania wspomagające i terapeutyczne realizowane przez specjalistów – psychologów, pedagogów, specjalistów terapii pedagogicznej, logopedów, socjoterapeutów, pracowników socjalnych.

Oprócz tego podejmujemy wiele aktywności środowiskowych, które realizujemy w przestrzeni publicznej, w ramach partnerstw i we współpracy z lokalnymi społecznościami. Współorganizujemy pikniki osiedlowe, festiwale i konkursy, aktywności sportowe oraz wydarzenia kulturalne.

Ponadto organizujemy wypoczynek letni i zimowy, w tym kolonie, zimowiska i małe formy wypoczynku w mieście dla dzieci i młodzieży z rodzin, które znajdują się trudnej sytuacji materialnej.

Naszym podopiecznym udzielamy także pomocy materialnej, w formie dożywiania dzieci w placówkach oraz pomocy rzeczowej i żywnościowej dla rodzin.