Aktualności

Odwołany dyżur WroWIT

Uprzejmie informujemy iż sobotni dyżur Julii ( 23.11.2019 ) w MBP - Filia nr 13, CI Przejście, ul. Świdnicka 19 w godzinach 13.00-15.00 jest odwołany.

czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Dziś przypada rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka (1959 r.) oraz Konwencji o Prawach Dziecka (1989 r.). Polska była inicjatorem uchwalenia konwencji. Według Konwencji Praw Dziecka najlepszym środowiskiem, w którym powinno dorastać dziecko...

czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

Kampanie społeczne na temat przemocy wobec dzieci spowodowały wzrost świadomości społecznej na ten temat, wciąż jednak jest to powszechny problem. Jednymi z głównych czynników wciąż dużej skali zjawiska przemocy wobec dzieci jest brak kompetencji wychowawczych...

czytaj dalej

Nasza misja

Naszą misją jest wszechstronna pomoc dzieciom i ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w osiąganiu własnych celów, marzeń oraz poprawie jakości życia.

Nadrzędnym celem naszych działań jest wczesna profilaktyka tj. zapobieganie niekorzystnym zjawiskom wykluczenia i niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży. Nasze cele realizujemy poprzez oddziaływania opiekuńcze, ogólnorozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne oraz wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i socjalno-bytowych.

Nasza historia

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „ISKIERKA” jest organizacją non-profit mającą status organizacji pożytku publicznego. Od 1999 roku bezpłatnie pomagamy dzieciom, młodzieży i rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub wychowawczej.

Stworzyliśmy sieć placówek o charakterze profilaktycznym, które działają jako Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży. Dzięki tym placówkom docieramy do społeczności lokalnych i konkretnych osób potrzebujących wsparcia. 

Udzielamy specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, organizujemy dzieciom i młodzieży czas wolny, pomoc w nauce oraz wsparcie socjalne.

Ty też możesz pomóc!

Możesz przekazać darowiznę pieniężną, rzeczową lub zostać wolontariuszem.

Program wolontariatu

Chcesz pomagać młodszym w rozwoju i kształtowaniu własnej osobowości? Dołącz do Nas! Zostań wolontariuszem! Aby rozpocząć współpracę skontaktuj się z nami wolontariat.iskierka@gmail.com

Zostań sponsorem

Poszukujemy firm i osób prywatnych, które mogą wspomóc nasze działania poprzez przekazanie nam wyposażenia do placówek wychowawczych.

Przekaż wsparcie finansowe

Nawet najmniejsza kwota, która zostanie przekazana na nasze konto będzie wspierać działalność na rzecz dzieci i młodzieży i pomoże w realizacji naszych projektów.

Partnerzy stowarzyszenia

Zostań wolontariuszem

Masz wolny czas? Chcesz pomagać młodszym w rozwoju i kształtowaniu własnej osobowości? Dołącz do Nas!

 

Przyłącz się do nas