Trening Umiejętności Społecznych jest to oddziaływanie terapeutyczne ukierunkowane na poprawę funkcjonowania społecznego dzieci i nastolatków. Jest to forma regularnych zajęć  grupowych , podczas których za pomocą rożnych form działania jak ćwiczenia, rozmowy, dyskusje, odgrywanie scenek, wypełnianie kart pracy  rozwijane są umiejętności potrzebne do poprawnego funkcjonowania w  grupie rówieśniczej , społeczeństwie.  Ma on na celu między innymi poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, rozwinięcie lub nabycie zdolności działania w rożnych sytuacjach (rozwiązywanie konfliktów, nawiązywania relacji, reagowania na zaczepkę, agresję), rozpoznawania emocji towarzyszącym sytuacją społecznych, naukę współpracy i komunikacji, odreagowywania napięcia fizycznego i psychicznego, a także kształtowanie odporności na niepowodzenia oraz  wiary we własne siły i umiejętności.

Rodzicu, jeżeli twoje dziecko ma trudności w:

  1. Radzeniu sobie z własnymi emocjami, rozpoznawaniu emocji u innych;
  2. Przestrzeganiu zasad społecznych;
  3. Współpracowaniu w grupie;
  4. Nie zauważa potrzeb drugiej osoby;
  5. Asertywnością;
  6. Nieradzi sobie ze stresem i w trudnych sytuacjach;
  7. Ma trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z rówieśnikami;

To Trening Umiejętności Społecznych dla Twojego dziecka.

We październiku przed rozpoczęciem zajęć grupowych na spotkania będą zapraszani rodzice/ opiekunowie, na tej podstawie nastąpi kwalifikacja uczestników. Prosimy o przygotowanie ksera dokumentacji z PPP oraz inną dokumentację medyczną dziecka przydatną do diagnozy.

Termin: TUS będzie odbywać się w soboty w godzinach porannych.

Pierwsze spotkanie już 28 października, po zebraniu się grupy.

Następne spotkania odbywać się będą w 1 i 3 sobotę miesiąca.

Ilość osób: 10

Miejsce: Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka”, Filia nr 1, ul. Kołłątaja 26a, Wrocław. UWAGA! Zmiana miejsca!

Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka”, Filia nr 5, ul. Kościuszki 169/2, Wrocław.

Prowadzący:

Joanna Jadaś – psycholog, socjoterapeuta, pracuje z dziećmi i młodzieżą.

Magdalena Wasilczuk – psycholog, trener TUS, pracuje z dziećmi i młodzieżą.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Link do zapisów

O zakwalifikowaniu się dziecka na warsztaty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

W razie pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego 71 322 41 14, od września w godzinach 9:00 – 15:00.

Uwaga:  W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów infekcji.

TUS realizowane w ramach projektu Gminy Wrocław: Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży.

www.wroclaw.pl