Trening Umiejętności Społecznych jest to oddziaływanie terapeutyczne ukierunkowane na poprawę funkcjonowania społecznego dzieci i nastolatków. Jest to forma regularnych zajęć  grupowych , podczas których za pomocą rożnych form działania jak ćwiczenia, rozmowy, dyskusje, odgrywanie scenek, wypełnianie kart pracy  rozwijane są umiejętności potrzebne do poprawnego funkcjonowania w  grupie rówieśniczej , społeczeństwie.  Ma on na celu między innymi poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, rozwinięcie lub nabycie zdolności działania w rożnych sytuacjach( rozwiązywanie konfliktów, nawiązywania relacji, reagowania na zaczepkę, agresję), rozpoznawania emocji towarzyszącym sytuacją społecznych, naukę współpracy i komunikacji, odreagowywania napięcia fizycznego  i psychicznego, a także kształtowanie odporności na niepowodzenia oraz  wiary we własne siły i umiejętności.

Trening Kontroli Złości to pierwszy z czterech komponentów Treningu Zastępowania Agresji. Pomaga nauczyć się panować nad swoją impulsywnością po to, aby stworzyć sobie przestrzeń na uspokojenie emocji i zastanowienie nad prospołeczną reakcją.

Rodzicu, jeżeli twoje dziecko ma trudności w:

  1. Radzeniu sobie z własnymi emocjami, rozpoznawaniu emocji u innych;
  2. Przestrzeganiu zasad społecznych;
  3. Współpracowaniu w grupie;
  4. Nie zauważa potrzeb drugiej osoby;
  5. Asertywnością;
  6. Nieradzi sobie ze stresem i w trudnych sytuacjach;
  7. Ma trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z rówieśnikami;

To Trening Umiejętności Społecznych dla Twojego dziecka.

W lutym przed rozpoczęciem zajęć grupowych na spotkania będą zapraszani rodzice/ opiekunowie, na tej podstawie nastąpi kwalifikacja uczestników. Prosimy o przygotowanie ksera dokumentacji z PPP oraz inną dokumentację medyczną dziecka przydatną do diagnozy.

Termin: TUS będzie odbywać się w poniedziałki w godzinach 17:00 – 19:00.

Pierwsze spotkanie już 26 lutego, o godzinie 17:00, po zebraniu się grupy.

Ilość osób: 8-10

Wiek dziecka: 7-9 lat

Miejsce: Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka”, Filia nr 2, ul. Kraszewskiego 26a, Wrocław.

Prowadzący:

mgr Katarzyna Borek – pedagog, trener TUS. Od 10 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Na co dzień pracuje jako wychowawca w Stowarzyszeniu Pomocy „Iskierka”.

mgr Beata Radzimińska – pedagog. Od 30 lat pracuje jako pedagog w Stowarzyszeniu Pomocy „Iskierka”. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii pedagogicznej.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Link do zapisów

O zakwalifikowaniu się dziecka na warsztaty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Uwaga:  W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów infekcji.

TUS realizowane w ramach projektu Gminy Wrocław: Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży.

www.wroclaw.pl