Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka” 2017

Nazwa projektu:

Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka”

W ramach realizacji zadania:

Pomoc psychospołeczna i prawna ofiarom przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej

Opis projektu:

Odbiorcami zadania są osoby i rodziny w sytuacji kryzysowej, w szczególności ofiary przemocy domowej oraz rodziny z problemem uzależnień, zamieszkałe na terenie miasta Wrocławia.

Zadanie polega na:

  1. Diagnozowaniu problemów i potrzeb życiowych osób i rodzin w sytuacji kryzysowej, w tym ofiar przemocy domowej, rodzin z problemem uzależnień;
  2. Udzielaniu dzieciom i osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej oraz znajdującym się sytuacjach kryzysowych specjalistycznej pomocy i wsparcia, w tym:
    • pomocy prawnej w formie konsultacji i doradztwa – w pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16.00-18.00;
    • indywidualnego poradnictwa i wsparcia psychologicznego – w poniedziałki w godz. 8.30-12.30;
    • indywidualnego poradnictwa pedagogicznego – udzielanie rodzicom/opiekunom indywidualnych konsultacji/porad dotyczących opieki i wychowania dzieci i młodzieży, właściwych postaw wychowawczych, pomocy w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi, rozwiązywaniu konfliktów – w środy w godz. 17.00-19.00;
  3. Prowadzeniu terapii dla dzieci doświadczających przemocy (I -II 2017).
  4. Współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w celu zintegrowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozwiązywania problemów alkoholowych (np. Policją, MOPS-em, Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Zapisy osób zainteresowanych bezpośrednio u specjalistów lub pod numerem telefonu 530 451 623.

Termin realizacji zadania 1.02.2017r. do 31.12.2017r. (oprócz miesięcy wakacyjnych).
Program realizowany przy współpracy i z dofinansowaniem Gminy Wrocław.

Zmiany w harmonogramie w miesiącu czerwcu:
26.06 Punkt Pomocy Psychospołecznej i prawnej będzie nieczynny.
Dodatkowo Punkt będzie czynny w dniu 23.06 w godz. 8:30-12:30.
Serdecznie przepraszamy za zmiany i zapraszamy do skorzystania z usług Punktu.

Godziny pracy Punktu Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka’ od 4.09.2017r.

Pomoc prawna – pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16.00-18.00;

Poradnictwo i wsparcie psychologiczne – poniedziałek w godz. 8.20-10.20; wtorek w godz. 8.00-10.00

Poradnictwo pedagogiczne – środa w godz. 17.00-19.00.

Zapisy do poszczególnych specjalistów w godzinach pracy Punktu lub pod nr telefonu 530 451 623.

Partnerzy projektu: