Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka” 2019-2020

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Nazwa projektu:

Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka”

Nazwa projektu:

Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka”

Opis projektu:

Odbiorcami zadania są osoby i rodziny w sytuacji kryzysowej, w szczególności ofiary przemocy domowej oraz rodziny z problemem uzależnień.

Zadanie polega na:

 1. Diagnozowaniu problemów i potrzeb życiowych osób i rodzin w sytuacji kryzysowej, w tym ofiar przemocy domowej, rodzin z problemem uzależnień;
 2. Udzielaniu dzieciom i osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej oraz znajdującym się sytuacjach kryzysowych specjalistycznej pomocy i wsparcia, w tym:
  • pomocy prawnej w formie konsultacji i doradztwa – w pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16.00-18.00;
  • indywidualnego poradnictwa i wsparcia psychologicznego – w poniedziałki w godz. 8.00-12.00;
  • indywidualnego poradnictwa pedagogicznego
  • udzielanie rodzicom/opiekunom indywidualnych konsultacji/porad dotyczących opieki i wychowania dzieci i młodzieży, właściwych postaw wychowawczych, pomocy w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi, rozwiązywaniu konfliktów – we wtorki w godz. 8.00-10.00
  • warsztatów dla rodziców;
  • socjoterapii – w czwartki w godz. 17.00-19.00
 3. Współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w celu zintegrowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozwiązywania problemów alkoholowych (np. Policją, MOPS-em, Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Termin realizacji zadania 1.02.2019r. do 31.12.2020r. (oprócz miesięcy wakacyjnych).
Program realizowany przy współpracy i z dofinansowaniem Gminy Wrocław.

Zapisy do poszczególnych specjalistów w godzinach pracy Punktu lub pod nr telefonu 530 451 623.

Terminy warsztatów dla rodziców:

I edycja

14.02 – 2 h

7.03 – 2h

4.04 – 2h

18.04 – 2h

9.05 – 2h

6.06 – 2h

Serdecznie zapraszamy.

 

Uwaga!

W dniu 29 października poradnictwo pedagogiczne będzie odwołane. Spotkanie zostanie odrobione w dniu 30 października w godzinach 8.00-10.00

 

Odwołane dyżury:

poradnictwo pedagogiczne – 21, 28 stycznia.

poradnictwo pedagogiczne – 4, 11 luty.

 

Za zmianę przepraszamy. Dyżury zostaną odpracowane w innym terminie. 

Partnerzy projektu: