Projekt „Jak chronić dzieci przed krzywdzeniem” – edukacja dorosłych oraz wsparcie i pomoc dzieciom – ofiarom przemocy

W ramach projektu oferujemy:

  • poradnictwo psychologiczne dla ofiar przemocy dzieci, młodzieży, dorosłych oraz dla osób obserwujących przemoc w swoim otoczeniu;
  • oddziaływania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży – ofiar przemocy;
  • poradnictwo prawne dla osób doświadczających i/lub obserwujących przemoc
    w swoim otoczeniu;
  • szkolenia zakresu rozpoznawania symptomów oraz interwencji w sytuacji przemocy wobec dzieci dla profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach edukacyjnych i/lub opiekuńczych.

Projekt realizowany od 01.10.2015 r. do 30.06.2016 r.

Projekt realizowany w ramach konkursu grantowego FUNDACJI DZIECI NICZYJE „BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO 2015/2016”.

Partnerzy projektu: