Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej „Iskierka” 2020 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław

Nazwa projektu:

Punkt Poradnictwa i Terapii Rodzinnej „Iskierka”

W ramach realizacji zadania:

Organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia

Zadanie polegać będzie na:

 1. stworzeniu warunków do nabycia wiedzy i poznania narzędzi służących poprawie komunikacji i relacji w rodzinie;
 2. umożliwianie nabywania i rozwijania umiejętności w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi;
 3. umożliwianie kształtowania umiejętności podejmowania ważnych decyzji życiowych, dokonywania wyboru drogi życiowej;
 4. przygotowaniu do pełnienia ról w małżeństwie i rodzinie;
 5. zapobieganiu kryzysom oraz kształtowaniu umiejętności rozwiązywania problemów rodzinnych;
 6. ograniczaniu zagrożeń i negatywnych konsekwencji wynikających z rozpadu rodziny lub jej rekonstrukcji;
 7. stworzeniu warunków do nabycia wiedzy, kształcenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do budowania trwałych relacji małżeńskich i partnerskich;
 1. umożliwianie edukacji i kształtowania umiejętności w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa;
 2. pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa;
 3. pomocy i wsparciu dla osób, par i rodzin po stracie dziecka;
 4. pomocy i wsparciu dla rodzin w których urodziło się lub urodzi dziecko ciężko chore, dziecko niezdolne do samodzielnej egzystencji, obarczone wadami wrodzonymi, śmiertelnymi schorzeniami oraz niepełnosprawnością;
 1. promowaniu pozytywnego modelu rodziny;
 2. ograniczeniu strat i pomoc w odbudowywaniu relacji w rodzinach z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, a także uzależnień behawioralnych;
 1. ograniczeniu strat i pomoc w odbudowywaniu relacji w rodzinach doświadczających przemocy;
 2. pomocy i wsparcie dla osób z problemami dotyczącymi tożsamości psychoseksualnej oraz ich rodzin.

  Formy realizacji zadania:

  1. poradnictwo psychologiczne – prowadzenie przez psychologa konsultacji oraz udzielanie wsparcia psychologicznego w formie indywidualnej , dla par, rodzin;
  2. poradnictwo pedagogiczne – prowadzenie przez pedagoga konsultacji w formie indywidualnej, dla par i rodzin;
  3. warsztaty umiejętności wychowawczych;
  4. udzielanie informacji nt. innych instytucji/placówek/organizacji świadczących pomoc i udzielających wsparcia i w razie potrzeby kierowanie do nich beneficjentów;

  Zapisy osób zainteresowanych bezpośrednio u specjalistów lub pod numerem telefonu 530 451 623.

  Termin realizacji zadania 7.01.2020r. do 31.12.2020r. (oprócz miesięcy wakacyjnych).

  Program realizowany przy współpracy i z dofinansowaniem Gminy Wrocław.

  Godziny pracy Punktu Poradnictwa i Terapii Rodzinnej „Iskierka”

  • poradnictwo psychologiczne: środa 15.00-19.00
  • poradnictwo pedagogiczne: wtorek 10.00-12.00

  Warsztaty kompetencji rodzicielskich:

  Terminy warsztatów w roku 2020

   1 edycja – 21 styczeń – 24 marzec – każde spotkanie w godzinach 17:00-20:00 wtorek

  2 edycja – 22 wrzesień – 24 listopad – każde spotkanie w godzinach 17:00 – 20:00 wtorek

  Na warsztaty obowiązują zapisy na podstawie formularza zgłoszeniowego, który zostanie udostępniony na stronie internetowej oraz fanpage Stowarzyszenia.

  Liczba miejsc ograniczona.

  Odwołane dyżury:

  poradnictwo pedagogiczne – 21, 28 stycznia.

  poradnictwo pedagogiczne – 4 i 11 luty.

  Za zmianę przepraszamy. Dyżury zostaną odpracowane w innym terminie. 

   

   

   

  W terminie 1.09-18.09 poradnictwo psychologiczne zostaje odwołane. 

  Dyżury zostaną odpracowane w innym terminie. 

  Godziny pracy Punktu Poradnictwa i Terapii Rodzinnej „Iskierka”

  • poradnictwo psychologiczne: środa 9.00-13.00
  • poradnictwo pedagogiczne: wtorek 10.00-12.00

  Terminy warsztatów w roku 2020 (odrobienie zajęć, rozpoczęcie nowej grupy)

  1 edycja – 22 i 29 września – każde spotkanie w godzinach 17:00-20:00 wtorek

  2 edycja – start grupy od 6 października – każde spotkanie w godzinach 17:00 – 20:00 wtorek

   

   

  Partnerzy projektu: