Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka” 2021-2022

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Nazwa projektu:

Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka”

Nazwa projektu:

Punkt Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka”

Opis projektu:

Odbiorcami zadania są osoby i rodziny w sytuacji kryzysowej, w szczególności ofiary przemocy domowej oraz rodziny z problemem uzależnień.

Zadanie polega na:

 1. Diagnozowaniu problemów i potrzeb życiowych osób i rodzin w sytuacji kryzysowej, w tym ofiar przemocy domowej, rodzin z problemem uzależnień;
 2. Udzielaniu dzieciom i osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej oraz znajdującym się sytuacjach kryzysowych specjalistycznej pomocy i wsparcia, w tym:
  • pomocy prawnej w formie konsultacji i doradztwa – w pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16.00-18.00;
  • indywidualnego poradnictwa i wsparcia psychologicznego – w środy w godz. 9.00-13.00;
  • indywidualnego poradnictwa pedagogicznego – w poniedziałki w godz. 10.00-12.00
  • socjoterapii – zapisy przez stronę internetową Stowarzyszenia
 3. Współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w celu zintegrowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozwiązywania problemów alkoholowych (np. Policją, MOPS-em, Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Termin realizacji zadania 7.01.2021r. do 31.12.2022r. (oprócz miesięcy wakacyjnych).
Program realizowany przy współpracy i z dofinansowaniem Gminy Wrocław.

Zapisy do poszczególnych specjalistów w godzinach pracy Punktu lub pod nr telefonu 530 451 623 lub przez stronę internetową Stowarzyszenia.

Partnerzy projektu: