W dzisiejszych czasach umiejętność życzliwego  poszanowania czyichś poglądów, wierzeń czy upodobań, różniących się od własnych, jest szczególnie trudna. Okazją do refleksji na ten temat może być obchodzony 16 listopada Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. W Deklaracji UNESCO podkreślono nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej. Warto w tym dniu szczególnie zwrócić uwagę  naszych dzieci i wychowanków na konieczność  szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie, promując te wartości podczas działań edukacyjnych i wychowawczych. Hasłem przewodnim tych działań mogłaby być myśl Theodora Fontane’a – Zwykłe ignorowanie nie jest jeszcze tolerancją.