6 lutego w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz NASK, odpowiedzialne za realizację programu “Safer Internet” w Polsce.

Co roku, organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i prywatne osoby do realizowania przez cały luty inicjatyw, mających na celu wzrost bezpieczeństwa młodych internautów.

Stowarzyszenie Pomocy “Iskierka” włączyło się w realizację programu “Safer Internet”. W naszych Centrach odbywa się z tej okazji szereg inicjatyw, mających na celu uświadamianie wychowankom niebezpieczeństw związanych z korzystaniem przez młodzież z komputerów i Internetu, a co za tym idzie ponoszeniem w związku z tym szeregu strat zdrowotnych, rozwojowych i społecznych, do uzależnienia włącznie.  Wychowawcy i specjaliści przygotowali dla dzieci zajęcia edukacyjne. W kilku filiach odbędzie się również “Warsztat profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz przeciwdziałania zagrożeniom związanym z korzystaniem z Internetu przez młodzież”.