W dniu dzisiejszym, tj. 27.02 obchodzony jest Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Został on ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach.

W Polsce zarejestrowanych jest 100 000 stowarzyszeń oraz 20 000 fundacji (źródło: www.ngo.pl), pełniących ważne funkcje społeczne, ekonomiczne, polityczne czy edukacyjne.

Warto w tym dniu przypomnieć, że w ramach rozliczania PIT-u można wspomóc wybraną organizacje pozarządową, przekazując na jej rzecz 1% podatku dochodowego.

Organizacje pozarządowe można wspierać zarówno materialnie (1% podatku, darowizny finansowe i rzeczowe), jak i niematerialnie – podejmując pracę wolontaryjną na ich rzecz.