W 1971 roku, podczas I Światowego Kongresu Romów, który odbył się w Londynie, utworzono Światową Radę Romów. W ramach działalności Rady, wystosowano prośbę do ONZ aby kraje członkowskie uznały Romów za mniejszość narodową.

W rocznicę I Światowego Kongresu Romów, czyli 8 kwietnia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Romów. W tym dniu w całej Europie organizowane są akcje, mające na celu szerzenie tolerancji i równouprawnienia osób narodowości romskiej.

Według nieoficjalnych danych w Polsce mieszka obecnie około 30 tysięcy Romów (źródło: www.stowarzyszenie.romowie.net). Wrocław jest miastem z największą liczbą Romów w Polsce, łącznie mieszka ich tu ok. 1500 (http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/878286,wroclaw-stolica-romow-mieszka-ich-u-nas-najwiecej-w-polsce-jak-zyja,id,t.html).

Prowadzenie działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest jednym z zadań naszego Stowarzyszenia. Ze względu na stereotypy, które utrwaliły w społeczeństwie negatywny obraz Romów, są oni grupą zagrożoną wykluczeniem. Dzieci ze społeczności romskiej są więc podopiecznymi naszego Stowarzyszenia, korzystają z  kompleksowego programu profilaktyczno – wychowawczego oraz różnorodnych warsztatów i zajęć, rozwijających ich umiejętności i zainteresowania.