Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci oraz Międzynarodowy Dzień Bez Kar Cielesnych.

Niestety, w wielu polskich rodzinach wciąż pokutuje przekonanie, że kary cielesne należą do skutecznych metod wychowawczych. Bardzo często rodzice stosujący kary cielesne, sami w dzieciństwie ich doświadczali, a przecież “wyrośli na ludzi”. Wiara w skuteczność bicia w wychowaniu dzieci skutkuje społecznym przyzwoleniem na stosowanie przemocy wobec nich.

Warto więc przypomnieć, że w Polsce od 2010 roku obowiązuje ustawowy zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim. Natomiast osoby będące świadkami przemocy lub podejrzewające, że dziecko może być ofiarą przemocy mają społeczny obowiązek zawiadomienia policji/Prokuratury (obowiązek ten jest prawny w przypadku ciężkiego przestępstwa popełnionego na małoletnim).

Zgłoszenie sprawy na policję, zwłaszcza jeżeli nie ma pewności czy mamy do czynienia ze stosowaniem przemocy, może budzić wątpliwości i obawy. Trzeba jednak pamiętać, że mamy bardzo wiele innych możliwości:

  • Zgłoszenie podejrzenia do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Pomocy Rodzinie. Ich lista dostępna jest tu: www.ops.pl/ksiazka/ops/opsmapa.html
  • Zgłoszenie sprawy Ogólnopolskiemu Pogotowiu dla Ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia,
    tel: 801 12 00 12, e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
  • Zawiadomienie Sądu Rodzinnego (osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail). Kontakt do najbliższego sądu rodzinnego można znaleźć na stronie internetowej. Wystarczy wpisać www. nazwa miasta bez polskich liter.sr.gov.pl np. www.wroclaw.sr.gov.pl
  • Zwrócenie się do organizacji pozarządowych pomagających dzieciom np. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę www.fdds.pl lub Komitet Ochrony Praw Dziecka www.kopd.pl.

Drodzy rodzice! Jeżeli czujecie się bezsilni, zdarza Wam się stosować kary cielesne wobec swoich dzieci, to w Punkcie Pomocy Psychospołecznej i Prawnej „Iskierka” otrzymacie pomoc i wsparcie w zakresie wychowania dzieci i młodzieży, właściwych postaw wychowawczych, radzenia sobie z problemami wychowawczymi i rozwiązywania konfliktów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 530 451 623.