Serdeczne podziękowania dla Narodowego Forum Muzyki, Kina Nowe Horyzonty, Parku Trampolin JumpWorld oraz Wrocławskiego Teatru Lalek za wsparcie organizowanej w ramach Miesiąca Rodziny przez Filię nr 2 gry terenowej “Zagadkowy Szczepin”. Ufundowane nagrody trafiły już do zwycięskich rodzin.