Dzięki dofinansowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” i wsparciu firmy Asplex wychowankowie Filii nr 1 i 4 oraz Centrum Rozwoju i Młodzieży „Nowy Dwór” i „Mały Książę” mogli przeżyć pełen wrażeń dzień na wycieczce w Energylandii.