Stowarzyszenie Pomocy „ISKIERKA” poszukuje wychowawcy do pracy w Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży.

Praca z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami.

Zadaniem wychowawcy będzie:

 • sprawowanie opieki nad grupą wychowawczą;
 • udzielanie pomocy w nauce oraz organizowanie grupowych zajęć rozwijających umiejętności i zainteresowania dzieci i młodzieży;
 • indywidualna praca z dziećmi i młodzieżą (interwencja, wsparcie);
 • praca z rodzicami wychowanków, prowadzenie konsultacji, spotkań, grup edukacyjnych, grup wsparcia dla rodziców;
 • organizacja wyjść, wycieczek, warsztatów, zdarzeń, atrakcji feryjnych i wakacyjnych;
 • współpraca z zespołem merytorycznym placówki oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny;
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.

Poszukujemy osób, które mają:

 • ukończone studia pedagogiczne;
 • doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami.

Mile widziana:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność, kreatywność, otwartość;
 • chęć do podnoszenia kwalifikacji.

Zapewniamy:

 • umowę o pracę;
 • pracę w dynamicznym zespole;
 • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowego doświadczenia.

Praca w godzinach popołudniowych.

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) można przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: iskierka.wroc@gmail.com do dnia 22.10.2018r.

Informujemy, że będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”