Dzisiaj, na pamiątkę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Według Konwencji Praw Dziecka najlepszym środowiskiem, w którym powinno dorastać dziecko jest rodzina, a państwo ma jedynie wspierać rodzinę, a nie wykonywać jej funkcje. Zgodnie z Konwencją dziecko ma prawa cywilne, prawa socjalne, prawa kulturalne oraz prawa polityczne (źródło: www.rodzice.pl).

  • Wśród praw cywilnych są prawo do życia, rozwoju, tożsamości, wolności, szacunku, godności, nietykalności osobistej, swobody myśli, sumienia i wyznania, wyrażania swoich poglądów, wolności od przemocy psychicznej, fizycznej, nadużyć seksualnych, wyzysku i okrucieństwa oraz wychowania w rodzinie, a w przypadku rozłączenia z rodzicami, do kontaktów z nimi.
  • Prawa socjalne to przede wszystkim prawo do odpowiedniego standardu życia, ochrony zdrowia, wypoczynku i czasu wolnego oraz zabezpieczenia socjalnego.
  • Wśród praw kulturalnych jest prawo do korzystania z dóbr kultury, bezpłatnej nauki, dostępu do informacji, a także znajomości swoich praw.
  • Prawo polityczne to prawo do stowarzyszania się i zgromadzeń, które mają cele pokojowe.

Niestety, prawa dziecka bardzo często są łamane, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i ubogich. Ważnym zadaniem dorosłych jest więc dążenie do tego, żeby prawa dziecka były respektowane a także edukowanie dzieci, aby znały swoje prawa i potrafiły z nich korzystać.

W tym dniu warto pochylić się nad słowami patrona naszego Stowarzyszenia – Janusza Korczaka: “Nie ma dzieci – są ludzie. Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […]. Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź”.