Hasłem przewodnim tegorocznego Dnia Kulturowości była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji wychowankowie poszczególnych filii przygotowali krótkie, ale bardzo kreatywne,  prezentacje nt. sławnych Polaków: Andrzeja Wajdy, Tadeusza Kościuszko, Juliana Tuwima, Ireny Sendlerowej oraz Józefa Piłsudskiego. Dzieci wykazały się wiedzą o Polsce, wspólnie rozwiązując krzyżówkę, układając rozsypanki wyrazowe i przygotowując plakat. Na koniec, reprezentanci każdej filii wykonali pieśń patriotyczną. Można było usłyszeć między innymi “My pierwsza brygada” czy “Szarą piechotę (Maszerują strzelcy)”. Na koniec kilka słów na temat tego, jak ważne jest kultywowanie tradycji i wartości patriotycznych powiedziała Pani Wiceprezes Małgorzata Gałosz.