Jeśli Twoje dziecko:

– ma 10-12 lat (IV-VI kl)

– nie wierzy w siebie

– ma zaniżoną samoocenę

– podczas wypowiedzi na forum jąka się, myli lub milczy

– z powodu nieśmiałości wycofuje się z aktywności

– ma trudności z przekazaniem wyuczonego materiału nauczycielowi

– w sytuacjach konfliktowych nie broni swojego stanowiska

– towarzyszy mu obawa przed kompromitacją, krytyką lub wyśmianiem

To jest to grupa dla niego.

Zajęcia socjoterapeutyczne mają za zadanie wspomagać dzieci w rozwoju, przyjmowaniu i rozumieniu rzeczywistości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych m.in. takich jak przezwyciężanie nieśmiałości przez tworzenie dzieciom odpowiednich warunków do:

  • podejmowania aktywności społecznej
  • rozwijania kompetencji społecznych
  • kształtowania wyższej i bardziej adekwatnej samooceny
  • kształtowania optymistycznego stylu wyjaśniania przyczyn zdarzeń.

Zajęcia odbywać się będą w środy w godzinach 15.00-16.45 przy pl. Św. Macieja 5 we Wrocławiu w okresie październik – styczeń 2019r.

Zapraszamy do zapisów. https://forms.gle/Z9RhKxhxSP5n1Q769

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zapisem na zajęcia socjoterapeutyczne. O zakwalifikowaniu się na zajęcia decyduje rozmowa kwalifikująca.

Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący spotkają się z opiekunami i dziećmi na rozmowie kwalifikującej do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych (obowiązkowo).

Zajęcia bezpłatne.

Projekt realizowany ze środków Gminy Wrocław

www.wroclaw.pl