Dziś przypada rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka (1959 r.) oraz Konwencji o Prawach Dziecka (1989 r.). Polska była inicjatorem uchwalenia konwencji.

Według Konwencji Praw Dziecka najlepszym środowiskiem, w którym powinno dorastać dziecko jest rodzina, a państwo, reprezentowane między innymi przez szkołę, ma jedynie wspierać ją wspierać.

Zadaniem wszystkich dorosłych pracujących z dziećmi jest edukowanie dzieci w zakresie ich praw od najmłodszych lat oraz pilnowanie, by prawa dzieci były respektowane.