Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Pomocy Iskierka oficjalnie uzyskało Certyfikat programu “Chronimy dzieci” przyznawanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Certyfikat jest przyznawany placówkom realizującym założenia Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Jest to dokument, który zawiera zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem:
– nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka,
– wszyscy pracownicy wiedzą jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy – w placówce lub w rodzinie,
– wszystkie dzieci dowiadują się jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – w realnym świecie oraz w internecie,
– wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
– rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.
Certyfikat jest nadawany na rok, po jego wygaśnięciu dokonywana jest ewaluacja oraz podejmowane są zmiany w samym dokumencie, by ochrona dzieci była dopasowana do zmieniającego się prawa, ale także pojawiających się nowych zagrożeń wobec dzieci i młodzieży.

Więcej informacji o programie Chronimy Dzieci: https://chronimydzieci.pl/siec

Jeśli jesteś świadkiem krzywdzenia dzieci – masz obowiązek reagować.