Stosowaniu przemocy mówimy NIE!

Zapisz, wydrukuj, zapamiętaj miejsca, gdzie uzyskasz wsparcie i pomoc w przypadku przemocy w Twoim kierunku lub Twoich bliskich.